انواع بسکویت

محصولات و استراتیژی

محصولات شرکت تولیدی رسلن بارز به اساس معیار های روز صورت میگیرد، مواد خام لازمه را شامل (آرد ، روغن ، شکر،شیر، پودر پکن ، پودر میوه ،جیلی وشکلات وسایر مواد لازمه ) که میباشد از داخل/خارج کشور خریداری نموده تحت شرایط ویژه قرار داده انواع بیسکویت و شکلات را تولید نموده محصولات خویش را شهر مزارشریف و ولایات همجوار به فروش میرساند.
قیمت های بیسکویت به اساس کیفیت برای عمده فروشان شهر و ولایات همجوار توزیع میگردد، تعیین نرخ قیمت به اساس کیفیت تعیین میگردد معمولا فروشات به اساس فرمایش و تقاضای بازار صورت میگیرد، که به اساس نرخ دالری به فروش میرسد.

استراتیژی خدمات و تولید:

شرکت رسلن بارز در بخش تولیدات خویش ، فابریکه تولیدی با انرژی الکترونیکی (برق) بوده ، که از ماشین آلات ،وسایل برقی پیشرفته استفاده میکند، تولیدات این شرکت با معیار های روز سازگار بوده و همیش موضوعات صحی وکیفیت را در نظر میگیرد.
تمام تولیدات به اسرع وقت به مشتریان عزیز بگونه عمده و پرچون در همه ساحات شهر مزار شریف ونه ولایت شمال کشور با خدمات ترانسپورتی رایگان در خدمت مشتریان میباشد.


استراتیژی قیمت ها:


فروشات و قیمت های بیسکویت در بازار بگونه عمده برای مشتریان عزیز عرضه گردیده و قیمت ها به اساس اصل شایستگی و کیفیت تولیدات صورت میگیرد، که به نرخ روز معادل دلار قیمت گردیده و برای مشتریان عرضه میگردد.


استراتیژی مارکیت:


ساحه تحت پوشش به اساس تقاضای مشتریان محترم صورت میگیرد، که ساحه پوشش به اساس میزان تقاضا ارزیابی گردیده که به اساس کیفیت و قیمت های مناسب به بازار های نه ولایت شمال کشور که هدف خاص تولیدات میباشد عرضه میگردد.


استراتیژی زنجیره تامین تولیدات


خط تولید مواد خام از بازارداخلی کشور خریداری شده به اساس تولیدات با انرژی حرارتی برقی به مواد غذایی تبدیل میگردد.
مواد غذایی خام قرار ذیل است: آرد، روغن ، شکر، شیر، بکن پودر و آب سایر مواد لازمه میباشد.