محصولات شرکت تولیدی رسلن بارز به اساس معیار های روز صورت میگیرد، مواد خام لازمه را که شامل (آرد ، روغن ، شکر ، شیر ، پودر پکن ، پودر میوه ، جیلی و شکلات ) میباشد از داخل کشور خریداری کرده به شرایط خاص به بیسکویت های گوناگون تبدیل میکنند، شرکت رسلن بارز محصولات خویش را در بازار شهر مزار شریف و ولایات همجوار به فروش میرساند.

قیمت های بیسکویت به اساس کیفیت برای عمده فروشان شهر وولایات همجوار توزیغ میگردد، تعیین نرخ قیمت به اساس کیفیت تعیین میگردد معمولا فروشات به اساس فرمایش و تقاضای بازار صورت میگیرد ، که به اساس نرخ دالری به فروش میرسد.